تکنولوژی به نام بلاک چین که به تازگی بر سر زبان ها افتاده و هر از چند گاهی از آن صحبت می کنند در واقع چیست . خیلی از صاحب نظران حوزه تکنولوزی به تحول دنیای ما در آینده توسط تکنولوژی به نام Blockchain معتقد هستند آنها می گویند همانطور که در هر عصری اختراع و اکتشافی زمان بعد خود را به طور کلی تغییر داد و باعث انقلاب در دنیای بشر شد مانند انقلاب صنعتی و یا همین عصر کامپیوتر ، هوش مصنوعی، اینترنت و غیره، در آینده این بلاکچن Blockchain است که دنیاو ارتباطات ما و همچنین خیلی از معادلات ما را تغییر خواهد داد

من در این مقاله تا حدودی قصد دارم تا در مورد ماهیت این سیستم شبکه ای بیشتر صحبت کنم

به صورت کلی می توان گفت که بلاکچین یک سیستم ثبت اطلاعات می باشد واژه بلاک چین از دو واژه بلاک و چین تشکیل شده است . به معنای آن توجه کنید یعنی زنجیره ای از بلوک یا بلوکهایی که زنجیر وار به هم مرتبط شده اند. ما داخل هر بلوک هر اطلاعاتی را می توانیم ثبت کنیم و این اطلاعات به صورت زنجیر از بلوکی به بلوک دیگر متصل می شود در تکنولوژی بلاک چین blackchain اطلاعات روی هر بلوک به وسیله ی توابع مختلفی رمزنگاری می شوند این توابع کارشان مانند یک چرخ گوشت است شما گوشت را داده در نظر بگیرید و چرخ گوشت را تابع رمزنگاری ، ما گوشت یا داده را به چرخ گوشت یا تابع می دهیم و چرخ گوشت گوشت را به شکل چرخ کرده در می آورد و تابع نیز داده را به شکلی از اعداد و حروف تغییر داده و رمزنگاری می کند همان طور که چرخ گوشت یک ماشین یکطرفه می باشد و قادر به برگرداندن گوشت به شکل اولیه نیست این توابع نیز قادر به برگرداندن اطلاعات رمزنگاری شده به صورت اول نیستند. در بلاک چین اطلاعات هر بلوک به این صورت رمزنگاری می شود مورد مهم دیگر در تکنولوژی blackchain این است که اطلاعات رمزنگاری شده روی هر بلوک به بلوک بعدی انتقال پیدا می کند و این روش زنجیره ای بین تمامی بلوکهای شبکه بلاکچین اعمال می شود. این بدان معنی است که اطلاعات بعد از رمز شدن به بلوک ایجاد شده بعد خود در شبکه بلاکچین منتقل می شود و همین موضوع است که احتمال دستکاری اطلاعات را در شبکه بلاک چین به صفر می رساند. شما تصور کنید که اگر اصلاعاتی وجود داشته باشه و همه افراد یک سازمان از آن خبر داشته باشند برای از بین بردن و یا تغییر آن اطلاعات باید به سراغ تک تک افراد آن سازمان برویم و آن زمان نیت ما و عمل ما دیگر بر کسی مخفی و پوشیده نیست و چنین کاری در مقیاسهای بزرگ بسیار دشوار و غیر ممکن خواهد بود

Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید